Author: AdminEmzirme

Home / AdminEmzirme
Yazı

Laktasyon Uzmanı Kimdir?

"Laktasyon" sözcüğü, henüz dilimize tam anlamıyla kazandırılmış bir sözcük değildir. “Lact” (Latince), süt anlamına gelir; “Lactation” ise süt vermek, süt üretmek ve emzirmek anlamlarında kullanılır. Lactation/Laktasyon, emzirmenin etimolojik olarak ilk adıdır...

Yazı

Emzirme Destekleyici Sistem (EDS)

EDS, tam anlamıyla bebek dostu bir üründür. Bu sistemin amacı, bebeğe anne sütü ve/veya mamayı ten aracılığıyla ulaştırmaktır. Bebeğin emme refleksinin devamını ve ten sıcaklığının doğallığını aktarmada harika bir çözümdür. EDS hangi durumlarda kullanılır:

Anne Sütünün Besin Özelliği
Yazı

Anne Sütünün Besin Özelliği

Anne sütü türe özgüdür ve her bir memeli türünün farklı ihtiyaçları karşısında farklı bileşenler içerir. Anne sütü denildiğinde aslında tüm memeli türleri akla gelmedir; çünkü bebeğini emziren inekler, koyunlar…

Emzirme Önündeki Engeller!
Yazı

Emzirme Önündeki Engeller!

2004 yılı ölçümlerine göre, her yıl dünyada toplam 129 milyon bebek doğmaktadır.[1] Bu bebeklerin 119.6 milyonu emzirmenin bir norm olduğu ve annelerin bebek beslenmesinde başka herhangi bir alternatif düşünmediği ülkelerde doğmaktadır…

Laktazyon Aşamaları
Yazı

Laktazyon Aşamaları

Kolostrum konsantrasyonu, gebeliğin ortalarında sentezlenmeye başlar. Bu salgısal farklılaşmaya, “laktojenez I” denir. Bu andaki prolaktin değerlerinin artışı, emzirme başlangıcına en yakın işlevsel gelişim durumundadır. Yüksek seviyedeki progesteron değerleri…

Neden En az 2 Yıl Emzirin!
Yazı

Neden En az 2 Yıl Emzirin!

Bir bebeğin anne karnındaki gelişimi yaklaşık 40 hafta sürer. Bebek doğduğunda, genellikle anne karnındaki gelişimini tamamen ya da kısmen tamamlamış olarak doğar. Bebeğin doğumundan sonra fizyolojik ve anatomik olarak sağlıklı...