Laktasyon Uzmanı Kimdir?

Laktasyon Uzmanı Kimdir?

“Laktasyon” sözcüğü, henüz dilimize tam anlamıyla kazandırılmış bir sözcük değildir. “Lact” (Latince), süt anlamına gelir; “Lactation” ise süt vermek, süt üretmek ve emzirmek anlamlarında kullanılır. Lactation/Laktasyon, emzirmenin etimolojik olarak ilk adıdır ve medikal kökenli bir ifadedir. İngilizce’de Breastfeeding/:emzirme, Lactation/:süt üretimi ve emzirme olarak geçer. Bu nedenle de uluslararası alanda bu işin adı, Lactation Consultant’tır; yani, laktasyon danışmanı demektir. Ülkemizde “Emzirme Uzmanı” ve/veya “Emzirme Danışmanı” olarak adlandırılan meslekler, aslında bu mesleği icra eden kişilerin almış oldukları eğitimlere göre, bu çalışmaları “Laktasyon” konusu altında toplanabilir.

Emzirme, laktasyon konusunun başlıca bir parçasıdır ancak, laktasyon, emzirmeden daha fazla bir şeydir. Yani laktasyon, emzirmeyi de içine alan ve ilgili bağlamları da takip eden daha geniş bir konudur. Kısacası, laktasyon emzirmenin A’dan Z’ye tüm kapsamı ile ilgilidir. Örneğin, bir laktasyon uzmanı, emzirme hakkında bilgilendirme, emzirme öncesi bilgilendirme, emzirme süreçleri, emzirmenin sonlandırılması ve emzirmenin desteklenmesi, emzirmeye yardımcı unsurların kullanılması, emzirmeye dair güncel çözümler üretebilmesi üzerine tüm aşamaları destekleyebilir.

 

Bir laktasyon uzmanı için “Emzirmek” esastır ve bu konunun desteklenmesi ve de danışmanlık verilen kişinin emzirme başarısı için ilgili başkaca konuların da ele alınması gerekir. Laktasyon uzmanı olan kişinin, emzirme üzerine tüm etik bağlamlarla hesaplaşması son derece önemlidir. Annelerin emzirme başarılarına ve emzirme öykülerine destek vermek, rehberlik etmek, herşeyden önce emzirme konusunun tüm doğal süreçlerini korumaya çalışmakla mümkün olabilir. Emzirme üzerine yürütülen uluslararası çalışmaları, etik unsurları, emzirmenin haklarla bağlantılarını takip etmek ve güncel bilgileri, bu havuza aktarmak, bir “Laktasyon Uzmanı”nın başlıca görevlerinden olmalıdır.